Make your own free website on Tripod.com
TAHUKAH ANDA
1.Sesungguhnya PBSMM menggalakkan khidmat sukarela kepada semua yang ditimpa kemalangan tanpa mengira agam, kaum atau warna kulit.
2. Sesungguh nya PBSMM mengharapkan bantuan moral, tenaga manusia dan kewangan bagi menjayakan hasrat di atas.
3.Sesungguhnya setiap ahli yang ingin berbakti kepada masyarakat, sudah tentu memerlukan kemahiran pertolongan cemas.
4. Sesungguh nya tidak semua orang sanggup menolong orang ketika susah.

.

PRINSIP ASAS BULAN SABIT MERAH

  1. Kemanusiaan
  2. Saksama
  3. Berkecuali
  4. Kebebasan
  5. Perkhidmatan sukarela
  6. Kesejagatan
  7. Sedunia
IKRAR BULAN SABIT MERAH
Bahawa kami ahli Persatuan Bulan Sabit Merah Malaysia berikrar akan taat setia kepada Duli Yang Maha Muli Seri OPaduka Baginda yang DiPertuan Agong dan pemerintah-pemerintah di negeri kami. Berdasarkan prinsip-prinsip Rukunegara.

Bahawa kami berikrar akan sentiasa patuh kepada Perlembagaan dan Undang-Undang Persatuan Bulan Sabit Merah Malaysia dan lain-lain undang-undang serta arahan Persatuan walau di mana kami berada.

Bahawa kami berikrar akan sentiasa memberikan khidmat sukarela kami kepada mereka yang sakit dan menderita di waktu aman atau bencana berdasarkan kepada prinsip bulan Sabit Merah seperti berikut :

Kemanusiaan
Saksama
Berkecuali
Kebebasan
Khidmat Sukarela
Perpaduan
Sedunia