Make your own free website on Tripod.com
AFILI SAWATANKUASA PBSMM SEK. MEN. KEB. ENCKU HUSAINPENAUNO PENABIHATPENGERUSI

NAID PENCERUBI

NAIB PENCERUSI

SETIAUSAHA

NAIB SETIAUSAHA

BENDAHARI

NAIB BENDAHARI


AJK
· PN. HASNAH BINTI HARUN

- EN. ABD. MALEK BIN HANIF
· PN. NORAINI BINTI TALIB
- EN. EZAQ JOHAN BIN MUHAMAD *

· NOOR FAIRUL HAFIZAN BIN MUHAMED DIN 1: SHOBANA AJP DAYVAN

2 INTAN DIANA BINTI RAZIFF

· ALFIZ BIN MUHAMAD

· JULI ROBANI BINTI OTHMAN

· RHASTURI A/~ RAMALINOGAM.

· RASHIDI BIN RASHID· NOR ZALEHA
- FARADILAH
· FARID
· EFENDY
· NIZAM
* - Sedang men~ambung pelajaran
LAPORAN TAHUNAN PERSATUAN EULAN SABIT MERAM MALAYSIA SEX. MEN. KEB. ENCKU HUSAIN sL(Y) 137.Persatuan Bulan Sabit Merah Malaysia Sek. Men. Keb. Engku Husain SL(Y) 137 mempunyal kekuatan anggota seramal 100 orang ahil. Aktiviti yang dilakukan semasa perjumpaan mingguan ialah;


- Mesyuarat agong tahunan
- Kawad kaki

Nyapylan
- Mesyuarat ahil jawatankuasa atara pegawal kadet PBSMM Cabang
Muiu Lang at~.
Membaca dan menghafal ikrar Persatuan Bulan Sabit Merah Malaysia
Mernbersihkan bilik Cerakan Persatuan Bulan Sabit Merah Malaysia
Sek.Men. Keb. Engku Husain.
-Membuat kuiz mengenal Persatuan Bulan Sabit Merah Malaysia.
- Melakukan gotong-royong menyusun meja dan memastikan meja mencukupi di setiap kelas.
- Membuat latihan kawad bersarna persatuan lain.
- Membuat sukaneka bersama Persatuan Puteri Islam.
- Menibuat sukan kepada ahli Persatuan Bulan Sabit Merah Malaysia seka.. Men. Keb. Engku Husain.
- Mencari Harta Karun.
- Membersitikan padang sekolah.
- Gotong-royong membersihkan kawasan sekolah.
- Membuat nota.
- Melakukan lakonan.
- Mengutip derma.
- Melakukan perrnainan inisitif.
- Membuat perjumpaan penutup.Aktiviti lain yang dilakukan oleh Persatuan Bulan Sabit Merah Malaysia Sek, Men. Keb. Engku Husainadalah aktiviti perkhemahan. Seiain-itu, Persatuan Bulan Sabit Merah jyjembuat perancangan untuk melakukan Kursus Pendidikan Palang Merah Dan Bulan Sabit Merah pada 7hb November 1998. Perkhemahan yang pernab disertal oleh abli Persatuan Bulan Sabit Merah Malaysia Sek. Men. Keb. Engku Husain ialah;


- Perkhemahan Kepimpinan di sungal Congkak yang disertal oleh
5 persatuan iaitu PBSMM, Pasukan Pengakap, Persatuan Puteri
Islam, Pasukan Pandu Puteri dan Persatuan Serri silat Gayung
Malaysia.yang dianjurkan oleh Persatuan Bulan Sabit Merah
Malaysia Sek. Men. Keb. Engku Husain yang disertal seramal
tOO orang peserta.

- Perkhemahan Dwi Tahunan PBSHM ke-4 di ulu Bendul.
Persatuan Bulari Sabit Merah Malaysia Sek. Men. Keb. Engku Husairi juga aktif dalam tugas awam yang dilakukan di dalam sekolah malahan di luar sekolah. Tugas awam yang pernah disertal oleb PBSMM Sek. Men. Keb. Engku Husain ialah;


-Tugas Han Merentas Desa di Sek. Men. Keb. Engku Husain

-Tugas Han Merentas Desa MSSD Hulu Langat di Sek. Keb. Rinching Hilir.

-Tugas Kejohanan Bola Sepak peringkat Zon di Sek. Men. Keb. Engku flusain.

-Tugas Kejohanan Bola Sepak MSSD di Padang Bola Sepak Sernenyih.

-Tugas pameran PBSMM Cabang Hulu Langat di Metro Plaza.

-Tugas'pameran PBSMM di Billion Kajang.

-Tugas sukan Sek. Ren. Leftanan Adnan di Padang Bela Sepak Kajang.

-Tugas sukAn tadika rukun tetangg£ peringkat daerah di Padang

Bola Sepak Kajang.
-Tugas sukan OCBC bank di URM.

-Tugas sukan Hong Kong Bank.

-Tugas Jorgathon di Sek. Hen. Agama Sernenyih.

-Tugas sukan Hitachi.

-Tugas Kernbara Ria daerah Hulu langat.

-Tugas sukan tadika Kemas.

-Tugas bola sepak antara daerab.


mi merupakan segala aktiviti yang dilakukan oleh PBSMM Sek. Men. Keb. Engku Husain pada tahun ml.

Yang Men~aiankan Tugas
Alfiz bin Muhamad
Setlausaha
Persatuan Bulan Sabit
Merah Malaysia Sek. Men
Keb. Engku Husain.