Make your own free website on Tripod.com

AKTIVITI KUMPULAN

Manusia adalah manusia sosial. Manusia perlu bersosial . Mereka akan berinteraksi antara satu sama lain. Di dalam masyrakat Malaysia yang rencam bangsa, bahas , tempat tinggal dan ugama - semangat hormat-menghormati di antara satu dengan yang lain amat diperlukan.

 

Di sinilah peranan yang dimainkan oleh Bulan Sabit Merah . Jika selama ini , mereka tidak kenal mengenal antara satu dengan lain, kini silaturrahim disemai dan dibaja.

 

 

 

 

 

Perpaduan kaum hanya dapat dilentur melalui pendidikan.